FastTrack בשדה התעופה רמון

צ'ק-אין VIP בנמל התעופה רמון

FastTrack בנמל התעופה רמון הוא שירות VIP למסלול מהיר של צ’ק-אין והורדת כבודה. רוצים לטייל בנוחות? הזמן FastTrack שדה התעופה רמון עם ORMAX ותקבל צ’ק-אין מהיר יותר ואבטחה כ-VIP!

FastLine בשדה התעופה רמון להגעות/יציאות

FastTrack לפני היציאה. ניתן לבצע צ’ק-אין ללא תור דרך מסדרון FastLine, הנפרד מהדלפק הראשי. כאן תוכלו לעבור ביקורת דרכונים ואבטחת תעופה. השירות זמין ללקוחות שהזמינו מראש באתר ORMAX.

FastTrack עם ההגעה. ללקוחות שהזמינו את השירות ב-ORMAX, תעברו בביקורת דרכונים בהגעה ללא תור, דרך מסדרון FastLane הממוקם בנפרד מהדלפק הראשי.

איך למצוא את זה. לא תצטרכו לחפש שלטים ותמרורים כדי לעבור את המסלול המהיר בשדה התעופה אלת רמון, סייעת בשדה התעופה דואגת להכל.

כבודת צ'ק אין מחוץ לתור

שירות המסלול המהיר כולל גם צ’ק-אין והחזרה מזורזים. מכיוון שאתה אוטומטית לקוח של ORMAX ברגע שאתה צ’ק-אין ותשלם, יש לך את הזכות המלאה לבצע צ’ק-אאוט מהתור ללא קשר לחברת התעופה איתה אתה טס.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...